При женитбата мъжът получава контролния пакет от АД "Жена", останалите 49 процента принадлежат на други акционери.