Наташа Ростова пита в аптеката:
- Имате ли таблетки против бременост от поручик Ржевски?
- Точно от Ржевски?
- Да, другите не помагат!
- Може да ви предложим само ножица!