Върви си Червената Шапчица през гората и я среща Вълка:
- Накъде си тръгнала Червена шапчице?
- Отивам при баба, нося и склероза.
- Я дай да опитам!
- Заповядай!
- Накъде си тръгнала Червена шапчице?