Административният съд в Пловдив отхвърли жалбата на Иванка Ангелова от село Войводиново, с която тя оспорва заповедта за събаряна на къщата й. Магистратите са установили, че сградата не е нанесена в кадастралната карта и е изградена на земеделска земя, която е общинска собственост. Не е засегнато и правото на жилище, гласи решението. В 14-дневен срок то може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Припомняме, че жалбата на Ангелова е една от 17-те след решението на общината да събори незаконните постройки на ромската махала във Войводиново заради възникналото етническо напрежение след пребития от роми рейнджър.