Моля ви да уточните колко направления се полагат на здравноосигурен човек годишно? Нужно ли е да те прегледа личен лекар, преди да издаде направление за дадения специалист?

Марияна Павлова, гр. Сливен

За да бъде издадено направление от личния лекар за консултация с лекар-специалист или за изследване, трябва да има съответни индикации, като преценката е на лекаря в зависимост от здравословното състояние на пациента. Недопустимо е да се издават направления без преглед.

В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреният може да ползва в рамките на календарната година. Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат различни показатели: диспансерни пациенти по диагнози, възраст, хронични заболявания и други особености, обуславящи потреблението на здравните услуги. Въз основа на тези критерии изпълнителите на медицинска помощ разполагат с точно определен брой медицински направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да изразходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК, приет от Народното събрание.

В случай на необходимост от още направления, личният лекар подава заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието.