"Булгартрансгаз" ЕАД обяви днес открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за на изграждане на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия", съобщиха от дружеството. Станциите ще са част от разширението на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница.

Основните дейности, включени в обществената поръчка, предвиждат изработване на инвестиционен проект, доставка на материали и оборудване и строително-монтажно работи, допълниха от "Булгартрансгаз".

За КС "Расово" ще бъдат инсталирани три газотурбокомпресорни агрегати (ГТКА) в конфигурация две работещи ГТКА и един резервен ГТКА с номинална мощност 12 MW всеки. За КС "Нова Провадия" се предвиждат 4 ГТКА в конфигурация 3 работещи ГТКА и един резервен ГТКА с номинална мощност 10 MW всеки. За да бъдат свързани новите компресорни станции с газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД ще бъдат проектирани и изградени входящи и изходящи шлейфи и оптична кабелна линия, а за присъединяването им към мрежите на техническата инфраструктура - проектиране и изграждане на пътни връзки, електрозахранване, водоснабдяване и канализация и др., уточниха от "Булгартрансгаз".

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351 635 657.46 лева без ДДС, се посочват в съобщението.

Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 10 юни 2019 г.