Родители от страната се обединяват срещу предложената и приета от Държавната агенция за закрила на детето „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“, определяща държавната политика в социалната сфера. В официално становище те заявяват, че новата стратегия е плод на тоталитарно мислене и е категорично неприемлив за гражданите на България.
 
Според тях в документа се предвижда „пълна власт“ от страна на държавата и респективно на отделните чиновници над живота на всяко дете и неговото семейство. Те твърдят, че в основата на стратегията стои разрушаване на традиционното семейство, цели се ограничаване на правата на родителите и чрезмерно и недемократично разширяване на контролните функции на държавата по отношение на децата и семейния живот.
 
Недоволните граждани се опасяват, че съществува риск и в България социалните служби да изземат функциите на родителите, както и да се улесни изземването на деца от семействата им и преместването им в приемни семейства. Техните притеснения са за това, че децата ще бъдат третирани като обект на обществена и държавна намеса, при която ролята на родителите и естествената семейна среда са сведени до минимум. Те твърдят, че в документа е формулирана необходимост от все по-ранното институционализиране на децата. Родителите смятат, че с подобни действия властта цели да подготви деца, които да служат на училището, а не да създаде училище, което да бъде пригодено към съвременната действителност и нуждите на днешните деца и техните родители.
 
Те посочват, че стратегията предвижда ранно сексуално обучение в и извън държавните училища, които се оставят в ръцете на държавните служители, както и неправителствените организации (доставчиците на услуги), работещи с тях. Противниците на стратегията заявяват още, че стратегията е изготвена в нарушение на основни конституционни и човешки права, записани в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.
 
Светият синод също изрази притеснения по повод новата стратегия. В oфициалната си позицията заявяват, че проектът за национална стратегия за детето дава твърде големи правомощия на социалните служители и на държавата, изземва функции на родителите и семейството, отваря твърде много врати за неправомерно отнемане на децата, за анонимни необосновани сигнали за родителско насилие. И в същото време не предвижда достатъчно мерки за подпомагане на семейства, които са затруднени в това да полагат нужните и достатъчни грижи за децата си.
 
Протестните действия в София ще започнат в 15.00 часа пред сградата на Министерството на труда и социалната политика. Организирани недоволства ще има още във Варна, Пловдив и Стара Загора.