Повече подкрепа за децата със специални образователни потребности и учениците с трудности в усвояването на материала. Това предвижда новият проект на просветното ведомство „Подкрепа за успех”, който стартира днес.

У нас децата с обучителни трудности са над 18 000. За по-качественото им образование ще бъдат отпуснати близо 130 милиона лева. С тях ще бъде подпомогнато допълнителното обучение на децата в предмети, в които те срещат трудности.