Първото заседание на комисията по заетост към областния съвет за развитие ще се проведе в Областна администрация-Пловдив. 

Основна тема са предложенията за план приема след 7 клас в училищата в Пловдив и областта.

Участие ще вземат началникът на РУО-Пловдив-Иванка Киркова, експерти, представители на общините, службата по заетостта, Бюрата по труда, работодателски организации, учителски синдикати и представители на бизнеса.  

Не се очаква съществена промяна  за паралелките в училищата на общинска и държавна издръжка.  

Залага се на професии от т.нар STEM направление - природни науки, математика и технически специалности в професионалните гимназии.