Общинските съветници на Пловдив приеха годишната програма за развитие на читалищата в града. Основната цел е модифициране на усилията за развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, съхраняващи културната идентичност на общината.

И тази година читалищата в Пловдив ще се финансират чрез делегираните от държавата средства. Предвидено е и дофинансиране от бюджета на Пловдив.

Съветниците приеха и отчета за изпълнение на решенията, взети от местния парламент за периода 1 юли-31 декември 2018 година.