Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Пловдив“ получи от „Българската Коледа“ утразвуков апарат за диагностика в детска възраст и неонатология.  Директорът на лечебното заведение доктор Аргир Аргиров подчерта, че той е жизнено необходим за работата на Отделението по неонатология, тъй като с него се проследява състоянието на деца, които имат проблеми с нервната система.
 

Първо искам да благодаря на „Българската Коледа“, че имахме възможност и тази година нашата болница да се включи в раздаването на тези придобивки. Нашата болница получи ехографски апарат за отделението по неонатология, който е на стойност около 55 000 лева. Той подпомага дейността в самото отделение, когато има нужда да се гледат деца с проблеми в нервната система. Тази апаратура е абсолютно необходима за правилната, точна и навременно поставена диагноза, ако има съмнения и подозрения за някаква аномалия в мозъчна дейност, за да може по най-бързия начин да се вземат адекватни мерки.Това е един огромен жест, с който се подпомагат болниците с жизнено важна за тях апаратура и техника, категоричен е доктор Аргиров.

Дарението от „Българската Коледа“ идва точно навреме, тъй като то заменя амортизирания апарат, с който до този момент е работила отделението по неонатология, обясни доктор Аргир Аргиров.

Решението да кандидатстваме за този апарат беше взето, тъй като наличния е доста остарял и е със занижени показатели. Безкрайно сме благодарни на „Българската Коледа“ и на всички дарители за предоставения нов апарат. Колегите от Отделението по неонатология ще преценяват кои деца ще бъдат преглеждани чрез него, обясни директорът на университетската болница, който уточни, че през в отделението годишно се раждат около 1500 деца.

От ръководството на лечебното заведение са категорични, че болницата ще кандидатства с проект и следващата година.

Твърдо сме решили да кандидатстваме, защото не само отделението по неонатология, но и детското отделение има нужда от обновяване на апаратурата, подчерта доктор Аргиров.

Той е убеден, че „Българската Коледа“ е една инициатива, която е необходима не само за болниците, но и за цялото общество.

Българската Коледа изиграва и друга положителна роля, а именно – възпитава хората към доброта, да се събуди тяхното чувство за помощ и състрадание, категоричен е той.