Още един ремонт свързан с изграждане на културна инфраструктура  за европейското домакинство на Пловдив през 2019 г.  спря след жалба от отстранен от конкурсната процедура  участник.  Фирма „Саграда“ ЕООД, която отпадна, заради пропуски в документацията, обжали  пред КЗК избраната на 25 юли фирма  „Ай Ди Ел“ ЕООД.

В съответствие с офертата, тя трябваше в срок от 100 дни да реконструира в художествена галерия бившия детски магазин на централната пешеходна улица. За целта от бюджета на Пловдив бяха предоставени 1,63 млн лева.  Очаква се Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе с решение, след като разгледа предоставените от администрацията на район „Централен“ конкурсни документи.

И.д. кмет на „Централен“ инж. Тошо Пашов уточни, че аргумент на конкурсната комисия да не допусне до участие фирма „Саграда“, тъй като в него са посочени дейности, които се изпълняват от 0.25 или 0, 15 работника и т.н, както и  използване на половин или една трета от машината, което е дало основания тя да прецени, че линейният график е нереален. Освен това посочените за изпълнение норми  надвишават неколкократно регламентираните усреднени средни норми за строителството в България.

 Ако имаме примерно 15-20%, може да се предположи, че това се дължи на по-добри технологии, но когато са многократно по-високи, ни навежда на мисълта, че кратките срокове за изпълнение на поръчката са немислими и впоследствие фирмата ще търси начини за удължаване на сроковете,  заяви  инж. Пашов.

Той бе категоричен, че спреният чрез жалбата  ремонт ще бъде удължен минимум с два месеца и желанието на администрацията галерията да бъде предадена в завършен вид до края на декември и до 19 януари да бъде оборудвана и открита, няма да бъде изпълнено.

В едномесечен срок предстои КЗК да се произнесе по казуса. Не е изключено след това той да бъде разгледан и на следваща инстанция.

Припомням, че в момента тече дебат за визията на новата сграда на Дружеството на пловдивските художници, след като кметът Иван Тотев съобщи, че администрацията ще настоява за  ново решение за оформяне на зоната между площаддното пространство и ул. „Гладстон“, както и за фасадата на сградата.